Έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

 • Τεχνογνωσία
 • Εμπιστοσύνη
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ταχύτητα

Έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Αναζητάτε υπηρεσίες διαμεσολάβησης στο υψηλότερο επίπεδο για την έκδοση στεγαστικού δανείου, δίχως μάλιστα να υπάρξει η παραμικρή χρέωση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας; Η IMS είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτό που κάθε δανειολήπτης επιζητά: Την ασφαλή λειτουργικότητα, τη διαρκή ενημέρωση και τη διασφάλιση πολύ υψηλών ποσοστών επιτυχίας της αίτησής του. Και όλα αυτά χωρίς καμία οικονομική αξίωση!

Η συμβατική διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, αποτελεί μία ιδιαίτερα χρονοβόρα και αυξημένης προσοχής διεργασία, από την οποία απαλλάσσουμε τους πελάτες μας. Από το πρώτο έως και το τελευταίο βήμα, η IMS φροντίζει για την πλήρη ενημέρωση όλων των διεργασιών που θα ακολουθηθούν και για τη λεπτομερή καταγραφή όσων καλείται να γνωρίζει ο δανειολήπτης.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να πιστοποιήσει πως ουδεμία χρέωση θα υπάρξει στα έξοδα δανείου, τα οποία είναι τυποποιημένα για κάθε μία εκ τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών που έχουν επιλέξει να συνεργάζονται μαζί μας για 20 χρόνια. Η μοναδική μικρή διαφοροποίηση αφορά όχι το ποσό, αλλά την πολιτική που ακολουθεί η κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Η IMS θα σας ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα έξοδα δανείου και την πολιτική των τραπεζών, ώστε μαζί να φτάσουμε στην πιο ιδανική επιλογή για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ουσιαστικά η IMS λειτουργεί όπως  ο στεγαστικός υπάλληλος της τράπεζας, προφέροντας όμως αμεσότητα, ασφάλεια και διαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας.. Οι πελάτες μας αφού δώσουν σε εμάς τη συγκατάθεσή τους για τα προσωπικά δεδομένα και προχωρήσει η αίτηση δανείου, καλούνται να υπογράψουν τη δανειακή σύμβαση και τα υπόλοιπα τραπεζικά έγγραφα στην τράπεζα. Πρόκειται ακριβώς για τον τρόπο (Broker), με τον οποίο λειτουργεί η έκδοση δανείων στο εξωτερικό (Ιταλία, Νορβηγία, Αγγλία, Ολλανδία, Καναδάς, Αυστραλία, ΗΠΑ κ.τ.λ.).

Στην IMS αμειβόμαστε αποκλειστικά από τα τραπεζικά ιδρύματα και έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα μπορέσουν να ωφεληθούν των αδιαπραγμάτευτα υψηλών υπηρεσιών που είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε. Και είτε βρεθούν στην ευχάριστη θέση της εκταμίευσης, είτε υπαναχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της, δεν θα επιβαρυνθούν με το παραμικρό κόστος.

Γιατί να μας επιλέξετε…

Η IMS στελεχωμένη από καταρτισμένους οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό χώρο αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη των ελληνικών τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, βρίσκουμε μαζί τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. 

IMS Αθήνα

IMS Ρόδος

 • Γρηγορίου Λαμπράκη 39, TK 851 00 Ρόδος
 • 22410 21649
 • evergi@ims-fc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Η IMS αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται. Είναι ένα σημείο προώθησης τραπεζικών δανείων χωρίς λειτουργικό κόστος όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Η αμοιβή που προκύπτει είναι εφάπαξ εφόσον εκταμιευτεί το δάνειο. Τέλος, οι πελάτες δεν έχουν καμία συναλλαγή με την IMS και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει χρέωση άμεση ή έμμεση.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα σύνθετο τραπεζικό προϊόν, για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή κάποιου έμπειρου τραπεζικού υπαλλήλου. Η ομάδα μας αυτή την στιγμή έχει την μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα της τραπεζικής αγοράς, ώστε να βοηθήσει με τις συμβουλές της τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκταμίευση του στεγαστικού δανείου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πώς η IMS, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα, το 2018 εκταμίευσε το 9% των στεγαστικών δανείων που δίδονται πανελλαδικά από τις 4 Συστημικές Τράπεζες , ενώ το 2018 ξεπέρασε το 13%., και οι εκταμιεύσεις είναι άνω των 4.000.000 € μηνιαίως.

Τα εισοδήματα σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών) καθορίζουν το ποσό του δανείου. Εάν προσημειώνεται κατοικία το ποσό του δανείου είναι έως 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

 • Προσφορά
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Οικονομική προέγκριση
 • Νομικός – τεχνικός έλεγχος
 • Τελική Έγκριση
 • Προσημείωση Ακινήτου
 • Εκταμίευση